Stevo Marković (Pazin) 9/4 1:0 05.05.2001. Pazin
  6/0,6/0 2:0 07.07.2001. Pazin
  6/0,6/3 3:0 13.06.2002. Pazin
  6/2,6/0,6/0 4:0 23.10.2007. Pazin
  7/5,6/2 5:0 20.02.2009.  
  6/2,6/3 6:0 10.09.2009. Pazin
  6/2,6/3 7:0 19.04.2010. Pazin
  6/1,6/1 8:0 27.04.2011. Pazin
  6/0,6/2 9:0 05.10.2011. Pazin
  6/1,6/1,6/1 10:0 28.06.2013. Pazin
Valamar ex Laguna Novigrad

 

Laguna Poreč Maistra Rovinj-Vrsar

 

Arenaturist Istraturist

 

Maslinica-Rabac Službeni portal istarske turističke zajednice